Ki-tô Giáo và Do Thái Giáo: Tổng quan lịch sử

Ki-tô Giáo và Do Thái Giáo: Tổng quan Lịch sử và Thần học Tác giả: Đức Hồng Y Carlo Maria Martini Dịch giả: Lm. An-tôn Trần Văn Phú PHẦN I: […]

Ki-tô Giáo và Do Thái Giáo: Tổng quan lịch sử Read More »