BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tùy: Thánh lễ Bế giảng năm học 2022-2023 và những chia sẻ cảm nghiệm một năm học đã qua “Hãy tạ ơn Chúa […]

BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 Read More »