Triết Học:

 1. Cha Giuse Vũ Đức An
 2. Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải

Tâm Lý:

 1. Sơ Maria Lê Kim Yến, MTG

Kinh Thánh:

 1. Cha Brunô Phạm Bá Quế
 2. Cha Vinhsơn Mai Văn Kính
 3. Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, CSsR
 4. Cha Antôn Trần Văn Phú

Tín Lý:

 1. Cha Giuse Kiều Văn Tụ
 2. Cha Antôn Bùi Văn Hoạt
 3. Cha Giuse Phạn Văn Quý
 4. Cha Gioan Nguyễn Văn Viện
 5. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Linh

Giáo Lý:

 1. Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng
 2. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Quang
 3. Cha Giuse Vũ Quang Học

Luân Lý:

 1. Cha Alphongsô Phạm Hùng

Phụng Vụ và Bí Tích:

 1. Cha Giuse Đào Hữu Thọ

Giáo Sử:

 1. Cha Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Giáo Luật:

 1. Cha Giuse Vũ Công Viện
 2. Sơ Agathe Lê Thị Kim Thư, SPC

Thần Học Đời Sống Thánh Hiến:

 1. Cha Giuse Vũ Đức Phán, MF

Linh Đạo:

 1. Cha Giuse Tạ Minh Quý
 2. Cha Giuse Dương Công Định, CSsR
 3. Sơ Têrêsa Phạm Thị Hải Đường, MTG

Thánh Nhạc:

 1. Cha Đaminh Bùi Trung Thực

Thần Học Mục Vụ và Sứ Vụ

 1. Cha Giuse Vũ Đức Phán, MF
Scroll to Top