Chương trình Sơ cấp Thần học Mục vụ giúp người giáo dân  hiểu và nhận thức rõ ơn gọi của mình trong Giáo Hội và xã hội để nhờ đó họ tìm ra những phương thế khác nhau trong việc:

 • hiện thực hoá những chức năng của bí tích Rửa tội,
 • trưởng thành trong đời sống cá nhân cũng như đời sống thiêng liêng sao cho phù hợp với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô,
 • có được sự hiểu biết phổ quát về Truyền thống của Giáo Hội,
 • phát triển những suy tư thần học và những sáng kiến mục vụ sao cho phù hợp với thời đại hiện nay

Những mục tiêu trên được hiện thực hoá thông qua việc đào tạo bốn chiều kích của Kitô hữu Giáo dân do chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đề ra trong Tông huấn Christifidelis Laici (Kitô Hữu Giáo Dân):

 • Chiều kích nhân bản: gồm có các cuộc hội thảo và đồng hành.
 • Chiều kích thiêng liêng: bao gồm linh hướng và tĩnh tâm.
 • Chiều kích mục vụ: mục vụ tông đồ truyền giáo nơi các giáo xứ cũng như những giáo điểm truyền giáo.
 • Chiều kích tri thức: chương trình đào tạo tri thức có thể được hoàn thiện tối thiểu trong 1 năm được chia thành 2 kỳ học với 26 tín chỉ, gồm 10 môn học căn bản và đồng thời chương trình đào tạo cũng mở ra những ngành đào tạo chuyên biệt gồm 3 môn học chuyên biệt. Nghành học chuyên biệt dành cho học viên tham dự những môn học căn bản muốn đào sâu một sứ vụ chuyên biệt để phục vụng trong cộng đoàn một cách hiệu quả (học viên tuỳ chọn 1 trong 6 ngành đào tạo chuyên biệt khi đăng ký).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO

Năm học 2023-2024
Môn Học Căn Bản
Kỳ IKỳ II
Môn HọcGiờTín chỉMôn họcGiờTín chỉ
Giáo lý Hội Thánh Công giáo (Phần I&II)202Giáo Lý Hội Thánh Công giáo (Phần III&IV)202
Thần học căn bản202Phụng vụ bí tích202
Dẫn nhập Kinh Thánh202Giáo Hội học202
Lịch sử cứu độ202Thần học luân lý202
Linh đạo Kitô giáo202Sứ vụ học202

Ngành Đào Tạo Chuyên Biệt

Giáo lý viên
Sư phạm Giáo lý202
Linh hoạt viên202Linh đạo Giáo lý viên202
Đồng hành Kitô giáo
Cầu nguyện và phân định thiêng liêng202Tâm lý lứa tuổi202
Đồng hành hôn nhân & gia đình 202
Quản trị và phát triển giáo xứ
Giáo luật về quản trị giáo xứ202Nghệ thuật lãnh đạo Kitô giáo202
Đào tạo thừa tác viên giáo dân202

THỜI GIAN

Thứ 7 Hằng TuầnThời gianTiết học
Sáng  8:00 – 8:50Tiết 1
9:00 – 9:50Tiết 2
10:00 – 10:50Tiết 3
11:00 – 11:50Tiết 4
Chiều  14:00 – 14:50Tiết 5
15:00 – 15:50Tiết 6

ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

 1. Giáo dân trong và ngoài Tổng Giáo phận Hà Nội (từ 18 tuổi trở lên và không cần làm bài kiểm tra đầu vào)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Phiếu đăng ký tuyển sinh có ảnh (theo mẫu) và 01 ảnh 4×6
 2. Giấy chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức (bản sao)Giấy giới thiệu của cha xứ
 3. Giấy Chứng Minh Nhân Dân hoặc thẻ Căn Cước (bản sao)
 4. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao)
 5. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (bản sao nếu có)
Scroll to Top