Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tuỳ được thành lập, trước hết, với sứ vụ trở nên nhịp cầu nối kết. Ngoài cung cấp một nền giáo dục Đức tin căn bản, Đức Tổng còn mong muốn Học viện sẽ trở thành một thửa ruộng, nơi đây muôn hoa đua nở; nói cách khác, Học viện không chỉ là nơi cung cấp kiến thức của Khao học thánh, nhưng còn là chiếc cầu nối xây dựng tình hiệp nhất, sự cộng tác trong công cuộc truyền giáo của Tổng giáo phận, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và canh tân Đức tin.

Trải rộng sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tuỳ đặt trọng tâm sứ vụ của mình vào việc loan báo chân lý mặc khải. Nhờ đặt nền tảng trên Đức Kitô, Đấng là Thầy tối cao, là sự khôn ngoan và chân lý toàn vẹn, cùng với việc đào sâu các môn học thánh và các môn học liên hệ với môn học thánh một cách khoa học, mỗi học viên của Học viện không chỉ biết Chúa, yêu Chúa, mà còn có khả năng nói về Chúa cho người khác.

Scroll to Top