ĐỊA CHỈ

Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội

THƯ VIỆN THẦN HỌC THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ

40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

GIỜ MỞ CỬA

 • THỨ HAI-THỨ BẢY:
 1. SÁNG: 8g00 – 11g30
 2. CHIỀU: 14g – 16g30

ĐÓNG CỬA CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ TRỌNG BUỘC

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

 • Sơ Agnes Nguyễn Thị Thiện, MTG

ĐỐI TƯỢNG – ĐỘC GIẢ

 • Giảng viên, học viên của học viện thần học thánh Phêrô Lê Tuỳ.
 • Quý thầy chủng sinh, ứng sinh.
 • Nhân viên, Quý khách của Toà Giám mục Hà Nội.

HÌNH THỨC SỬ DỤNG THƯ VIỆN

 • Tất cả độc giả đều có thể đăng ký mã độc giả thư viện.
 • Độc giả có mã độc giả sẽ được mượn sách đọc tại thư viện và mượn về nhà.
 • Độc giả chưa đăng ký sẽ được mượn sách đọc tại thư viện.
 • Không giới hạn số sách mượn đọc tại thư viện.
 • Độc giả mượn sách về nhà tối đa 4 cuốn/lần.
 • Độc giả có thể mượn trực tiếp hoặc trực tuyến qua Website: hvthtpltthuvien.vn
 • Thời hạn mượn sách là 7 ngày, và được gia hạn 2 lần.
 • Độc giả mượn sách quá hạn sẽ không thể mượn thêm sách khác và có hình thức phù hợp.
 • Độc giả làm hư hại hoặc mất sách sẽ phải đền bù tương ứng giá sách hiện thời.
Scroll to Top