ĐỊA CHỈ

Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tuỳ

40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: hocvienpheroletuyhn2021@gmail.com

GIỜ HÀNH CHÍNH

  • Thứ Hai – Thứ Sáu:
    • Sáng: 8:00 – 11:30
    • Chiều: 14:00 – 16:30
Scroll to Top